Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Europejski Urząd ds. Pracy został utworzony w 2019 roku jako zdecentralizowana agencja gospodarczo-politycznego związku. Jej twórcy chcieli zapewnić innym krajom sprawiedliwą egzekucję przepisów, dotyczących mobilności pracowników. Koncepcję urzędu ogłosił Jean-Cloude Juncker w jednym ze swoich oficjalnych przemówień w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Sam pomysł wywołał sporo kontrowersji wśród przedstawicieli państw członkowskich.

Zadania

Członkowie Europejskiego Urzędu ds. Pracy rozstrzygają wszelkie sporne kwestie o charakterze transgranicznym w przedsiębiorstwach. Instytucja odpowiada także za modyfikację przepisów w obrębie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Urząd łączy w sobie zadania, które dotychczas były rozdzielane na kilka, autonomicznych agencji. Instytucja stanowi swoisty organ doradczy dla firm i osób w obszarze transgranicznym. Urząd dostarcza również korporacjom i jednostkom informacje na temat prowadzonych szkoleń zawodowych oraz programów elastycznego działania. Działalność urzędu jest zatem korzystna, zarówno dla osób zatrudnionych, jak i pracodawców. W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat zmian, warto skorzystać z usług prawniczych TGC.

Urząd kontroli

EUP nie ma oficjalnych uprawnień do przeprowadzania inspekcji. Te czynności realizowane są przez krajowe organy. Nie oznacza to jednak, że urząd nie może wspomagać akcji kontrolnych. Inspekcje te muszą jednak być zgodne z przyjętymi ustaleniami. Instytucje powinny liczyć się z tym, że kontrole mogą mieć niezapowiedziany charakter. Wiele osób uważa, że narzędzie to jest formą walki politycznej. Warto jednak dodać, że uczestniczące państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie działań kontrolnych.

EUP to urząd utworzony dla przedsiębiorców i pracowników. Jego zasadniczym celem jest rozpowszechnianie kluczowych informacji, dotyczących transgranicznych koordynacji. Trzeba jednak pamiętać, że organizacja nie ma własnych punktów kontrolnych. Przekazywane informacje mogą zatem być dość ogólne i mało sprecyzowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here