Co się wlicza do lat pracy?

Jeśli kiedykolwiek skusimy się na to, by przeglądać kodeks pracy to możemy spotkać się ze stosowanym tam pojęciem stażu pracy. Ogólnie jest to pojęcie, które określa sumę wszystkich okresów zatrudnienia dla danej osoby w ciągu całego jej życia zawodowego. Próżno jednak szukać dokładnej definicji tego określenia w kodeksie pracy. Podobnie brakuje tam informacji odnośnie tego co się wlicza do lat pracy a czego absolutnie doliczyć nie można. Tymczasem wiele osób ma bardzo dużo wątpliwości związanych z tym tematem, a wiedza o tym w jaki sposób obliczyć lata pracy ma istotne znaczenie dla wyliczenia wielu świadczeń jakie po spełnieniu określonych warunków będą przysługiwać pracownikowi.

Oprócz okresów zatrudnienia na umowę o pracę prawo polskie wyszczególnia także kilka tak zwanych okresów specjalnych. W ich trakcie co prawda nie było mowy o świadczeniu pracy na podstawie umowy o pracę, a jednak wlicza się je do stażu pracy.

Jednym z takim okresów jest nauka w szkole zawodowej, średniej lub wyższej. Za ostatnio ukończony okres edukacji przyznawana jest pewna liczba lat, które wliczać się będą do stażu pracy. I tak na przykład osoba po skończonej zawodówce ma doliczone 3 lata do stażu pracy. Ukończenie technikum lub innej średniej szkoły zawodowej to już 5 lat. Za liceum ogólnokształcące dolicza się 4 lata, za szkołę policealną 6 lat, a za szkołę wyższą aż 8 lat. Ważne, aby podanych okresów pobierania nauki nie sumować i uwzględniać tylko ostatnio ukończoną (i prawidłowo udokumentowaną) szkołę.

Kolejnym okresem specjalnym jest także urlop wychowawczy, z którego ma prawo skorzystać każda kobieta po urodzeniu przez nią dziecka. Pewna ilość urlopu przyznawana jest także na dziecko adoptowane i przysposobione albo niepełnosprawne. W sytuacji urodzenia własnego, zdrowego dziecka, kobieta może skorzystać z 3 lat bezpłatnego urlopu wychowawczego a okres ten będzie się jej wliczał do stażu pracy. W przypadku jeśli w całym swoim życiu urodzi kilkoro dzieci i na każde z nich będzie korzystać z urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze to każdy ten okres zwiększy liczbę jej lat pracy. Z tego względu kobiety nie muszą się obawiać, że ze względu na wychowywanie dziecka i sprawowanie nad nim osobistej opieki będą w przyszłości mieć gorsze warunki przyznania różnego rodzaju świadczeń.

Innym okresem specjalnym, o którym wiele osób może nie wiedzieć to czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych, ale także czas odbywania szkolenia, jeśli dostało się skierowanie na szkolenie z urzędu pracy. Podobnie rzecz ma się w sytuacji podjęcia stażu ze skierowania od starosty lub urzędu pracy.

Również służba wojskowa, czynna i zawodowa, podlega zaliczeniu tego okresu na poczet lat pracy. Wiele osób może ucieszyć informacja, że na staż pracy mają wpływ także wszystkie okresy zatrudnienia na umowę o pracę za granicą. W ostatnich latach dużo osób decyduje się na wyjazdy na granicę by tam podjąć lepiej płatną pracę. Na szczęście nie muszą się martwić, ponieważ ten okres również zostanie doliczony do stażu pracy (o ile praca była legalna i na umowę).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here