Zarobki w Polsce

Od lat pracownicy w Polsce narzekają na zbyt słabe wynagrodzenia za swoją pracę. Najczęstszym powodem do żalu są rosnące ceny żywności, usług czy paliwa, a niedostatecznie rosnące zarobki. Jak wygląda więc minimalne wynagrodzenie?

Na przestrzeni lat, płaca minimalna sukcesywnie rosła, choć zapewne nie w takim tempie, jaki byśmy oczekiwali. Wielu ludzi posiada liczne potomstwo i tutaj zaczyna się problem utrzymania się z jednej wypłaty. A czym jest płaca minimalna? Aby to ustalić musimy dodać szereg świadczeń wchodzących w skład wynagrodzeń osobowych GUS. Uszeregujmy pełną listę takich świadczeń:

– dodatki za pracę w godzinach
– wynagrodzenia zasadnicze w różnych formach
– premie i nagrody
– wynagrodzenia za czas podczas choroby i inne
– dodatki za staż pracy

Jednak przy obliczaniu wynagrodzenia nie wlicza się nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych typu emerytura i inne.

To wszystko jest czynnikiem tworzenia wynagrodzenia pracownika i powoduje tworzenie tej kwoty. Można zastanawiać się również czy minimalna stawka godzinowa jest uczciwa, ale to przedmiot badań ludzi, mających odpowiednie kwalifikacje. Często Polacy porównują sytuację w kraju do sytuacji w innych państwach Europy, gdzie wielu rodaków wyjechało za pracą oraz w poszukiwaniu znacznie lepszych zarobków.

Odpływ pracowników zagranicę państwa wydaje się więc uzasadniony, warunki finansowe proponowane np. w Anglii lub Niemczech skłaniają coraz większą rzeszę młodych, ale nie tylko, ludzi do wyjazdu w celach zarobkowych. Niejednokrotnie wynagrodzenie na podobnych stanowiskach pracy w innych krajach przebija wypłaty w Polsce dwu lub trzykrotnie. Nie dziwi więc fakt problemów w kraju z dostępnością lekarzy czy nawet pielęgniarek.

Sukcesywnie do 2024 r., rządzący zapowiadają wzrost wynagrodzenia minimalnego. Ile wynosi wysokość minimalnego wynagrodzenia? Od 1 stycznia 2022 roku kwota ta została ustalona na poziomie 3010 złotych i jest to wzrost o 210 złotych względem poprzedniego roku. 18.30 zł to minimalna stawka godzinowa w 2021 roku, więc analogicznie nastąpił wzrost do kwoty 19.70 zł. Czy można się cieszyć z takiego tempa wzrostu wynagrodzenia? Trudno ocenić, wielu ludzi zauważa, że tempo wzrostu kosztów usług, żywności i opłat jest o wiele szybsze i rozdźwięk pomiędzy ludźmi dobrze zarabiającymi, a tymi z minimalnym wynagrodzeniem jest zbyt duży. Nie jest łatwym zadaniem uszczęśliwić wszystkich w Polsce, tym bardziej w kraju ciągle goniącym zachodnie kraje, ale poziom życia w kraju ciągle rośnie, choć czasem jest to okupione mniejsza ilością czasu spędzonego z rodziną. Bardzo często na utrzymanie rodziny musza pracować oboje małżonków, ale wiąże się to jednak z coraz mniejszym czasem na relaks i koszt, ponoszony poprzez utratę zdrowia, okazuje się nadmierny względem dodatkowych zarobków.

Popatrzmy teraz na dokładną analizę, jaka jest najniższa krajowa netto i brutto. Najniższa krajowa to potoczna nazwa płacy minimalnej czy minimalnego wynagrodzenia i jest ona ustalana przez państwo za pewien wymiar czasu. Umowa o pracę lub umowa zlecenia to czynniki możliwości otrzymania takiego wynagrodzenia i najniższa krajowa nie koliduje z kwalifikacjami pracownika. Rozporządzenie Rady Ministrów z roku 2021 15 września ustaliło tą kwotę za rok 2022 w wysokości 2363.56 złotych w przeliczeniu najniższej krajowej netto. Najniższa krajowa brutto została ustalona w wysokości 3010 złotych. W przypadku 3/4 etatu stawka ta wynosi 2257.50 brutto, a przy pracy na pół etatu 1505 złotych. Osoby do 26 roku życia otrzymają 2199 złotych netto z powodu zwolnienia z podatku dochodowego. Trzeba pamiętać także, że umowa o dzieło nie posiada stawki minimalnej według informatora Państwowej Inspekcji Pracy. Minimalna stawka godzinowa wynosi więc 19.70 złotych. Jak wygląda to zagranicą?

W Niemczech możemy liczyć na e43 zł brutto za godzinę pracy, Holandia oferuje złotówkę więcej i już wiadomo, dlaczego tak ochoczo Polacy wyjeżdżali tłumnie do tego kraju, w Stanach Zjednoczonych jest to zależne od stanu i rozpiętość to 27-55 zł. Łatwo można zrozumieć decyzję Polaków o wyjazdach zagranice i nawet braku chęci powrotu. Wielu rodaków wracało jednak po migracji zarobkowej, aby z zarobionych i zaoszczędzonych pieniędzy móc wybudować wymarzony dom lub kupić samochód, niekonieczne 20 letni. Zdarzało się, że ludzie wyjeżdżali zarobkowo z chęcią powrotu, ale przyzwyczajenie do wyższych wypłat spowodowało odwrócenie pomysłu i ściąganie rodzin do innego kraju.

Minimalne wynagrodzenie 2022 obowiązuje więc przy umowie na stałe lub umowie zlecenie, umowa o dzieło wyklucza taką kwotę. Z ostatnich informacji rządzących możemy odczytać, iż zarobki oraz ich najniższa krajowa netto i brutto, będą sukcesywnie rosły rok do roku. Wstępne plany zawierają okres do 2024 roku. Wszyscy mamy nadzieję, że nadejdą takie czasy, gdzie minimalne wynagrodzenie będzie dawało zachętę, do podnoszenia kwalifikacji, aby móc jeszcze lepiej zarabiać, niż na najniższym poziomie. Rosnąca inflacja wymusza taki wzrost wynagrodzenia w szybszym tempie.

Źródło: https://www.bankier.pl/smart/minimalne-wynagrodzenie-najnizsza-krajowa-netto-i-brutto

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here