Co to praca magisterska?

Wiele studentów dopiero zaczynających swoją przygodę ze studiowaniem i terminologią z tym związaną zastanawia się co to praca magisterska i kiedy będą musieli zmierzyć się z tym legendarnym zadaniem. Otóż odpowiedź jest prosta i dla wielu pocieszająca – dopiero na samym końcu studiów. Pracę magisterską pisze się bowiem na piątym roku. W przypadku podejmowania studiów jednolitych magisterskich takich jak prawo lub teologia będzie to dopiero pierwsza poważna praca naukowa (chyba, że ktoś formułował takowe dodatkowo w czasie studiowania). Większość kierunków jednak realizuje studia systemem bolońskim to znaczy najpierw trzy lata licencjatu, a następnie dwa lata magisterki. Wówczas po pierwszym etapie nauki na uczelni wyższej trzeba napisać pracę licencjacką, która może być swego rodzaju przetarciem drogi przed pracą magisterską w przyszłości.

Praca magisterska to praca naukowa, która ma dotykać danej sprawy z tematyki, którą studiujemy. Najlepiej byłoby, aby temat ów nie był „przemielony”, ale dawał możliwości do samodzielnych badań i prezentacji odkryć. Tego typu prace magisterskie zawsze są lepiej odpierane przez środowisko akademickie, ponieważ coś wnoszą do naukowego dorobku ludzkości. Pisanie pracy tylko i wyłącznie na podstawie tego, co już powstało jest raczej działalnością odtwórczą niż twórczą, aczkolwiek często akceptowalną. Trudno bowiem wyobrazić sobie znalezienie tematu np. z historii, którego jeszcze żaden student w kraju nie brał do napisania pracy magisterskiej – może okazać się to zwyczajnie niemożliwe z uwagi na to, że możliwe tematy w naturalny sposób się kończą. Wiele innowacyjnych pomysłów znajdzie się jednak na kierunkach takich jak socjologia czy psychologia, ponieważ procesy zachodzące w społeczeństwie są na tyle dynamiczne, że cały czas pojawiają się możliwości naukowego opisania kolejnego przemijającego fenomenu.

Pracę magisterską pisze się pod kierownictwem naukowym wybranego pracownika na uniwersytecie, z którym odbywa się cykliczne spotkania poświęcone postępom pracy. Musi być to człowiek odpowiedni merytorycznie do opracowywania danej tematyki, a także mieć dużą wiedzę o samej formie pracy magisterskiej. Powinna być ona bowiem napisana możliwie najładniejszym i najczystszym językiem polskim. Oczywiście zależy to w dużej mierze od polotu danego studenta, ale nawet prace naukowe zdecydowanie lepiej się czyta jeśli są one na dobrym poziomie literackim. Nie może oczywiście zawierać błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy stylistycznych. Należy pamiętać o tym, że to praca naukowa, czyli nie używa się kolokwializmów, czyli wyrazów z mowy potocznej, które niekoniecznie nadają się do oficjalnego pisma. Przede wszystkim jednak praca musi być pozbawiona plagiatów, czyli całkowicie autorska. Środowiska akademickie zwraca na ten fakt wielką uwagę. Oczywiście można czerpać ze źródeł – koniecznie wówczas należy podać odnośnik do danego dzieła w przypisach lub bibliografii. Nie można przypisać sobie cudzej tezy, ponieważ skończyć się to może nie tylko nie zaliczeniem pracy magisterskiej, ale w najgorszym razie sprawą w sądzie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here