Staż pracy

Przy podejmowaniu nowej pracy, pracodawca zwykle prosi nas o dostarczenie dokumentów, na podstawie których obliczany jest przez niego staż naszej pracy. Pojawia się w tym momencie pytanie – staż pracy co to jest? Jakie dokumenty właściwie będą nam potrzebne aby obliczyć ten staż? Staż pracy jest, najprościej ujmując, okresem, który pracownik poświęcił na pracę, ale także na naukę i inne określone w Kodeksie Pracy czynności. Na podstawie stażu pracy pracodawca określa między innymi, jaki wymiar urlopu należy się pracownikowi. Jeśli okres stażu pracy wynosi poniżej 10 lat, możemy liczyć na 20 dni urlopu w roku kalendarzowym, natomiast jeśli pracujemy dłużej niż 10 lat, urlop wynosi już 26 dni na rok. Aby możliwe było obliczenie długości stażu, należy przedstawić pracodawcy świadectwa ukończenia nauki oraz wszystkie świadectwa pracy. Do stażu wlicza się czas nauki. Jeśli ukończyliśmy studia wyższe, do stażu doliczane jest osiem lat. Jeśli ukończyliśmy szkołę ogólnokształcącą, jest to okres 4 lat. Okresy te nie sumują się, bierze się pod uwagę najwyższy stopień nauki. Jeśli nauka w szkole nie została jednak zakończona, okres poświęcony na naukę nie dolicza się do stażu. Do stażu dolicza się także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres czynnej służby wojskowej, okres zawodowej służby wojskowej oraz okres przysługujący za odszkodowanie w sytuacji, gdy został skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w związku z ogłoszeniem upadłości albo likwidacji pracodawcy, lub też zmniejszenia liczby osób zatrudnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy, które określone są w odrębnych przepisach. Do stażu pracy wlicza się również okres urlopu wychowawczego oraz okres, w którym prowadzone jest indywidualne gospodarstwo rolne. Ponadto warto wiedzieć, że na długość stażu ma wpływ praca wykonywana na podstawie umowy o pracę, wyboru lub mianowania. Nie ma przy tym znaczenia, czy praca wykonywana była w pełnym wymiarze etatu oraz w jaki sposób ustał stosunek pracy. Nie liczą się natomiast do stażu pracy umowy o dzieło oraz umowy zlecenie. Nie ma znaczenia także fakt, że prowadziliśmy własną działalność gospodarczą. Tak wiec staż pracy to suma przepracowanych i poświęconych na naukę lat, bez względu na przerwy pomiędzy zatrudnieniem w różnych firmach oraz czas pomiędzy ukończeniem szkoły a podjęciem pracy. Warto wiedzieć, że jeśli jednocześnie uczymy się i pracujemy, lub jesteśmy zatrudnieni na podstawie większej ilości umów, ich okresy nie sumują się. Do obliczenia stażu pracy jest w tym momencie wybierana umowa korzystniejsza z punktu widzenia pracownika. Warto więc gromadzić świadectwa nauki i świadectwa pracy, które dokumentują czas poświęcony na te czynności i są podstawą do obliczenia stażu pracy. Czy staż pracy ma wpływ jedynie na długość urlopu? Nie, ma on także wpływ na takie czynniki, jak długość okresu wypowiedzenia, świadczenia emerytalne, czy nagrody jubileuszowe w niektórych miejscach pracy. Warto więc wiedzieć dokładnie, jaki czas pracy mamy już za sobą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here