Rodzaje umów o pracę

Obowiązujące w Polsce ustawy dokładnie wyznaczają ramy prawne, w jakich powinny mieścić się wszystkie umowy o pracę. Zaznacza się, że wszystkie umowy, bez względu na to, jak się nazywają, które wyczerpują znamiona stosunku pracy, powinny być traktowane jako kontrakty pracownicze. W przypadku, gdy pracownik chce, aby jego szef taką umowę jako taką uznał, należy w pierwszej kolejności zgłosić się do sądu. Tam zapadnie korzystne rozstrzygnięcie, które w prosty sposób rozwiąże tą kwestie sporną.

Na ogół nie ma większych problemów z określeniem jakie są umowy o pracę. Istnieją trzy podstawowe warianty, które zostały wskazane w przepisach kodeksu pracy. Oczywiście istnieją również inne, uznane przez doktrynę oraz praktykę. Bez wątpliwości jednak pierwszym rodzajem kontaktu pracowniczego jest umowa o pracę na okres próbny. Jest ona zawierana z danym pracownikiem w celu sprawdzenia jego kwalifikacji oraz predyspozycji do wykonywania określonego zawodu. Jak powszechnie wiadomo, jest to kontrakt terminowy, który sam w sobie zawiera szereg gwarancji dla pracownika. Przede wszystkim jego przedwczesne zwolnienie możliwe jest jedynie za zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Co ważne, także pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o odstąpieniu od wykonywania obowiązków zawodowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Drugim rodzajem kontraktu pracowniczego jest umowa o pracę na czas określony. Przeważnie jest ona zawierana z osobą, która już wykazała swoją użyteczność do wykonywania pracy danego rodzaju. Z pewnością kontrakt taki zawiera więcej gwarancji niż umowa na okres próbny. I tak okresy wypowiedzenia są znacznie dłuższe. Przede wszystkim zależą one od stażu pracy, który został odbyty u danego pracodawcy. Warto zaliczyć, że zalicza się również do niego czas odbywania stażu. Natomiast nie ulegają zaliczeniu wcześniejsze kontrakty cywilnoprawne, na przykład umowa o dzieło czy umowa zlecenie.

Bardzo korzystną regulację wprowadził w 2015 roku polski ustawodawca. W myśl nowych przepisów nie jest możliwe długotrwałe zatrudnianie danego pracownika w oparciu o umowę na czas określony. Obecnie możliwe jest zawarcie z jedną osobą jedynie trzech takich umów. Aby zapobiec rozciąganiu ich na bardzo długie okresy, postuluje się maksymalnie 33-miesięczne zatrudnienie w oparciu o ten rodzaju kontraktu. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla pracownika, ponieważ po upływie tego czasu umowa automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.

Bezterminowy kontrakt pracowniczy jest najsilniej chroniącą pracownika umową. Przede wszystkim pracodawca dokonujący wypowiedzenia musi podać jego powód. Ponadto w sytuacji, gdy dany pracownik jest zrzeszony w organizacji związkowej, prowadzący zakład pracy musi notyfikować zamiar wypowiedzenia temu związkowi. Dzięki temu możliwe jest błyskawiczne podjęcie ochrony praw pracownika, który zagrożony jest zwolnieniem. W takiej sytuacji powołuje się specjalne komisje antydyskryminacyjne, które opowiadają się za tym, czy zwolnienie jest uzasadnione.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here