Praca naukowa jak pisać?

Każda osoba, która chce ukończyć studia wyższe, powinna jak najszybciej zdecydować się na temat pracy zaliczeniowej. Jest to ostatni warunek, który wymagany jest od przyszłych magistrów czy licencjatów. Niezwykle istotne jest, że obecnie konieczne jest spełnienie licznych wymogów edytorskich, aby praca mogła zostać uznana za rzetelną. Warto w tej mierze odwołać się do utartych zwyczajów w tym zakresie. Nie bez znaczenia pozostają także wytyczne międzynarodowe, opracowane przez czołowe uczelnie takie jak Harvard czy Oxford.

Jeżeli nie do końca wiemy, praca naukowa jak pisać, warto kierować się kilkoma zasadami. Przede wszystkim opracowanie jest samodzielne jedynie wtedy, gdy posiłkowaliśmy się wyłącznie źródłami naukowymi. Nie bez przyczyny panuje przekonanie, w myśl którego tekstów widocznych w sieci internetowej jako źródeł naukowych potraktować nie możemy. Wynika to z faktu, że może je tworzyć praktycznie każdy. Oznacza to, że nie są one poparte żadnym autorytetem naukowym i w istocie mogą zawierać twierdzenia absurdalne i groteskowe.

Zdecydowanie zaleca się korzystanie ze źródeł bibliograficznych, które są dostępne w wielkich bibliotekach i czytelniach. Na ogół można powiedzieć, że najlepsze pozycje znaleźć można w specjalistycznych archiwach działających przy uczelniach wyższych. To właśnie tam składowane są prace licencjackie i magisterskie. Korzystanie z takich źródeł nie wiąże się z żadnym ryzykiem jedynie w sytuacji, gdy zostaną zacytowane ze wskazaniem autora oraz tytułu jego dzieła. Niezbędne jest także podanie rocznika, w ramach którego opracowanie zostało znalezione.

W dobrym tonie jest korzystanie z profesjonalnych przypisów bibliograficznych. Na ogół są one umieszczane zaraz po zdaniu, które było cytowane. Wskazuje się wtedy numer, który odnosi do określonej pozycji bibliograficznej. Istnieje jednak pewna rozbieżność w zakresie tworzenia spisu literatury, która była używana przy konstruowaniu pracy. I tak w wielu sytuacjach stosuje się przypisy oksfordzie, polegające na tym, że u dołu strony zamieszczane są adnotacje odsyłające do określonych książek. Są jednak przypadki, w których cały spis literatury jest umieszczany na końcu, bez potrzeby sięgania po długie przypisy. Nie jest do końca wiadome, który sposób jest lepszy – oba są obecnie stosowane na całym świecie.

Przy pisaniu pracy dyplomowej należy także zwracać baczną uwagę na kwestię rozdziału metodologicznego. To właśnie tam wskazywane są wszelkie przesłanki, którymi kierowała się osoba przeprowadzająca badania naukowe. Co do zasady każda dyscyplina naukowa ma własną metodologię, jednakże bardzo często korzysta się w tym zakresie z literatury pedagogicznej. Zawiera ona liczne definicje i wskazania, które są bardzo cenne przy rozbudowywaniu rozdziału empirycznego. Dlatego w każdej sytuacji warto odwołać się do takich dzieł. Warto nadmienić, że wysoce pożądane jest, aby wstęp i zakończenie były sporządzane dopiero po sfinalizowaniu całej pracy i zatwierdzeniu jej przez promotora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here