Jak liczyć lata pracy

Staż pracy, najprościej ujmując, jest łączną długością okresów zatrudnienia pracownika. Ma ona wpływ na przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak na przykład długość urlopu wypoczynkowego. Jak liczyć lata pracy? Na staż pracy składają się nie tylko okresy przepracowane na podstawie zatrudnienia o pracę, ale także inne, takie jak okres nauki, czy pełnienia służby wojskowej. Licząc staż uwzględnia się więc okresy nauki w szkole zawodowej, średniej szkole zawodowej, średniej szkole ogólnokształcącej, szkole policealnej lub szkole wyższej. Okresy te nie sumują się, a więc bierzemy pod uwagę okres przysługujący za kształcenie na naszym najwyższym poziomie nauczania. Przykładowo – za ukończenie liceum ogólnokształcącego do stażu pracy dolicza się 4 lata, natomiast za ukończenie studiów na uczelni wyższej dolicza się 8 lat. W przypadku studiów absolwentowi zawsze przysługuje 8 lat, niezależnie od tego, czy ukończone zostały trzyletnie studia licencjackie, czy pięcioletnie magisterskie. Do stażu dolicza się także okres, w którym pobierany był zasiłek dla bezrobotnych, odpowiednio udokumentowany okres pracy za granicą, czas, w którym pracownik odbywał czynną lub zawodową służbę wojskową. Ponadto do stażu dolicza się okres, w którym pracownik przebywa na urlopie wychowawczym, czy prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. Aby prawidłowo obliczyć lata pracy, należy jednak pamiętać, że okresy jednoczesnej nauki i pracy nie sumują się. W tym przypadku uwzględniana jest opcja najkorzystniejsza z punktu widzenia pracownika. W przypadku jednoczesnego wykonywania pracy i nauki na studiach, korzystniejszą opcją jest doliczenie do stażu pracy ośmiu lat za naukę. Nie ma przy tym znaczenia, czy nauka podjęta została w trybie dziennym, wieczorowym, czy zaocznym. Do stażu nie dolicza się jednak lat przeznaczonych na naukę, jeśli została ona w którymś momencie przerwana. Konieczne jest udokumentowanie ukończenia nauki. Również jednoczesne zatrudnienie na większej ilości umów o pracę nie podlega sumowaniu. Nie ma znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na cały etat, czy tylko na jego część. Niestety jako lata pracy nie liczy się czasu przepracowanego na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak więc czas przepracowany na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia nie jest wliczany do stażu, podobnie jak okres prowadzenia działalności gospodarczej lub czas urlopu bezpłatnego. Warto wiedzieć jak liczyć lata pracy, gdyż na tej podstawie możemy określić, jakie świadczenia nam przysługują. Czas ten zostanie jednak dokładnie obliczony przez pracodawcę. Na tej podstawie określi on między innymi, czy pracownikowi przysługuje 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego. W momencie podjęcia zatrudnienia, pracodawca będzie wymagał dostarczenia dokumentów, na podstawie których może obliczyć lata pracy. Takimi dokumentami są przede wszystkim świadectwa pracy oraz świadectwo ukończenia nauki. Warto więc pamiętać, aby gromadzić te dokumenty, gdyż bez nich niemożliwe będzie precyzyjne określenie stażu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here