Czym jest rynek pracy?

Zdobycie znacznej sumy pieniędzy na otrzymanie siebie oraz rodziny nie jest łatwe. Koszty życia stale drożeją, dlatego w szczególnie niekorzystnej sytuacji są osoby, które nie mają wystarczająco siły i determinacji, aby pójść do pracy. To właśnie ona jest dla większości ludzi podstawowym źródłem pieniędzy. Oczywiście, istnieją osoby, które nigdy nie pracowały i utrzymują się z odsetek z lokat oraz innych przychodów pasywnych. Dotyczy to jednak jedynie ułamka społeczeństwa – wszyscy inni ludzie prędzej czy później będą musieli pójść do pracy.

Ważne jest przy tym określenie – rynek pracy co to jest? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista jak jeszcze trzydzieści lat temu. Wtedy każda osoba utożsamiała go z rodzajem konglomeratu zakładów, który potrzebował znacznej ilości pracowników. Wtedy też powstawały huty, zakłady produkcyjne oraz inne państwowe przedsiębiorstwa. Co do zasady istniała możliwość prowadzenia firmy prywatnej, jednak była ona surowo reglamentowana przez państwo. W istocie, w czasach polski ludowej niezwykle ciężko było odnaleźć się w gospodarczych realiach. Wraz ze zmianą ustroju z ludowego na demokratyczny pojawiły się nowe możliwości. Jednym z nich jest gospodarka rynkowa z zupełnie inną definicją rynku pracy.

Obecnie zaznacza się, że mamy rynek pracownika, a nie pracodawcy. Oznacza to, że to właśnie ten podmiot rozkłada karty i ma pozycję dominującą. W istocie, wiele regulacji kodeksu pracy bardzo pozytywnie odnosi się do pozycji pracownika w ramach stosunku pracy. Istotne jest jednak, że przepisy wskazują również ich wzajemne prawa i obowiązki. Dlatego nie należy uważać, że jedynie pracownik liczy się w pracy. Zdecydowanie zadaniem pracodawcy jest negocjowanie warunków płacy oraz innych kwestii, które wydają się być w stosunku pracy najistotniejsze. Państwo w pewnym zakresie strzeże jednak podstawowych gwarancji praworządności tak, aby kierownicy wielkich zakładów produkcyjnych nie nadużywali swoich uprawnień.

I tak państwo wspiera politykę zatrudnienia poprzez ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że każda płaca, która jest niższa niż ten wskaźnik, powinna zostać wyrównana do tej wysokości. W innym przypadku pracodawca narazi się na uciążliwą kontrolę z Inspekcji Pracy. Wyrównanie wynagrodzenia nie dotyczy sytuacji, w których pracownik przebywa na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub zdrowotnym. W takiej sytuacji wszelkie świadczenia wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Duże znaczenie mają również przepisy odnoszące się do pomocy osobom bezrobotnym. I tak urzędy pracy otrzymują co roku określoną ilość bonów stażowych. Są one przydzielane osobom w każdym wieku, które chcą odbyć płatną praktykę u danego przedsiębiorcy. Takie działania zdecydowanie sprzyjają produktywnemu zatrudnieniu i są w pełni zgodne z polską racją stanu. Obecnie istnieją również inne formy aktywizacji, takie jak roboty publiczne czy bony szkoleniowe. Bezrobotni ochoczo z nich korzystają, co poprawia sytuację na rynku pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here