Przerwy w pracy - podstawowe informacje

Polskie przepisy prawa pracy jednoznacznie określają, że każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługuje prawo do przerwy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Każdy pracodawca musi przestrzegać tego prawa. Każdy pracodawca musi dokładnie wiedzieć ile przerw w pracy musi zapewnić każdemu ze swoich pracowników i wiedzieć w jakim wymiarze czasowym musi być każda z tych przerw.

Każda osoba, która zatrudniona jest na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu ma prawo do skorzystania z przerwy śniadaniowej w wymiarze 15 minut. Jedynym warunkiem jest przepracowanie w danym dniu nieprzerwanie 6 godzin. Jeśli więc pracownik pracuje na pół etatu i każdego dnia przychodzi tylko na 4 godziny to nie nabywa on prawa do przerwy śniadaniowej. Jeśli jednak pracuje co drugi dzień pełne 8 godzin, to w taki dni ma prawo do pójścia na 15 minutową przerwę śniadaniową. Przepisy nie określają czy przerwa ma odbywać się w połowie czasu pracy ale jest to najczęściej praktykowane.

Na dodatkową przerwę w pracy mogą liczyć pracownicy młodociani. Zgodnie z kodeksem pracy po przepracowaniu w danym dniu więcej niż 4,5 godziny mają one prawo do wykorzystania 30-minutowej przerwy. Warto również mieć na uwadze fakt, że w przypadku trudnych warunków pracy, takich jak np. gorący mikroklimat, osoba młodociana nie może pracować dłużej niż 3 godziny dziennie a po każdych 50 minutach powinna mieć 10 minut przerwy.

Na uprzywilejowanej pozycji są również osoby niepełnosprawne. Mają one prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w trakcie pracy. Mogą ją przeznaczyć albo na wypoczynek albo na gimnastykę usprawniającą.

Również pracownicy pracujący przy komputerze muszą mieć możliwość skorzystania z dodatkowej przerwy. Zasadniczo przewidziane jest 5 minut przerwy w trakcie każdej godziny spędzonej na pracy przy komputerze. Możliwe są dwie opcje. Jeśli dany pracownik nie ma możliwości wykonania żadnej innej pracy, która nie wiąże się z korzystaniem z komputera to powinien na te 5 minut odejść od komputera, aby dać swoim oczom możliwość odpoczynku. Dobrze jest w tym czasie zrobić kilka ćwiczeń oczu, które pomogą zachować zdrowie oczu na dłużej. Drugą możliwością jest przez te 5 minut wykonywanie innego rodzaju pracy, która nie wiąże się z korzystaniem z komputera i nie obciąża wzroku.

Na specjalne przerwy, które muszą być wliczone do płatnego czasu pracy, może także liczyć kobieta karmiąca dziecko, o ile w danym dniu pracuje co najmniej 4 godziny. Jeśli wymiar czasu jej pracy wynosi od 4 do 6 godzin to może ona skorzystać z jednej przerwy 30 minutowej jeśli ma jedno dziecko, lub 45 minutowej jeśli ma dwoje lub więcej dzieci, które karmi. Jeśli pracuje powyżej 6 godzin dziennie to może skorzystać z dwóch takich przerw w takim samym wymiarze czasu.

Przepisy zwracają także uwagę na wykonywanie pracy monotonnej, uciążliwej lub szkodliwej dla pracownika. W takiej sytuacji pracodawca ma dwa wyjścia. Może zdecydować się na zmniejszenie dziennego wymiaru pracy dla pracowników wykonujących tego typu pracę, albo umożliwić im wykorzystanie dodatkowych przerw na odpoczynek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here