Czy pracodawca może mnie zwolnić na L4?
Czy pracodawca może mnie zwolnić na L4?

Czy pracodawca może mnie zwolnić na L4?

Wielu pracowników w Polsce zastanawia się, czy pracodawca ma prawo ich zwolnić, gdy są na zwolnieniu lekarskim (L4). To ważne pytanie, które dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, wyjaśniając prawa i obowiązki obu stron.

1. Czym jest L4?

Zanim przejdziemy do meritum, warto wyjaśnić, czym jest L4. L4 to skrót od „zwolnienie lekarskie” i jest to dokument wystawiony przez lekarza, który potwierdza niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby lub urazu. L4 jest ważne prawnie i uprawnia pracownika do otrzymywania zasiłku chorobowego.

2. Prawa pracownika na L4

Pracownik na L4 ma pewne prawa, które są chronione przez polskie prawo pracy. Oto kilka najważniejszych praw pracownika na zwolnieniu lekarskim:

 • Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, który wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 • Pracownik ma prawo do zachowania swojego miejsca pracy i wynagrodzenia podczas trwania L4.
 • Pracownik ma prawo do opieki medycznej i rehabilitacji, jeśli jest to konieczne.
 • Pracownik ma prawo do otrzymania zwolnienia lekarskiego na określony czas, który jest ustalany przez lekarza.

3. Obowiązki pracownika na L4

Pracownik na L4 ma również pewne obowiązki, które musi spełnić. Oto kilka najważniejszych obowiązków pracownika na zwolnieniu lekarskim:

 • Pracownik musi dostarczyć pracodawcy oryginał zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 • Pracownik musi przestrzegać zaleceń lekarza i podejmować działania mające na celu powrót do zdrowia.
 • Pracownik musi zgłosić pracodawcy wszelkie zmiany dotyczące swojego stanu zdrowia lub przewidywanego czasu trwania L4.

4. Czy pracodawca może zwolnić pracownika na L4?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, pracodawca może zwolnić pracownika na L4, ale pod pewnymi warunkami. Oto kilka sytuacji, w których pracodawca może zwolnić pracownika na L4:

 • Jeśli pracownik nie dostarczy oryginału zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 • Jeśli pracownik nie przestrzega zaleceń lekarza i nie podejmuje działań mających na celu powrót do zdrowia.
 • Jeśli pracownik nie zgłasza pracodawcy zmian dotyczących swojego stanu zdrowia lub przewidywanego czasu trwania L4.
 • Jeśli pracownik jest nieobecny z powodu choroby przez długi okres czasu, co powoduje znaczne zakłócenia w funkcjonowaniu firmy.

5. Co zrobić, jeśli pracodawca zwolni mnie na L4?

Jeśli pracodawca zwolni Cię na L4 i uważasz, że było to niezgodne z prawem, możesz podjąć kilka kroków:

 • Sprawdź, czy pracodawca miał prawo Cię zwolnić na L4, zgodnie z powyższymi warunkami.
 • Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, który pomoże Ci ocenić sytuację i podjąć odpowiednie działania.
 • Jeśli uważasz, że zwolnienie było niezgodne z prawem, możesz złożyć pozew do sądu pracy.

Podsumowanie

Pracodawca może zwolnić pracownika na L4, ale pod pewnymi warunkami. Pracownik na L4 ma pewne prawa, takie jak prawo do zasiłku chorobowego i zachowania miejsca pracy. Jednak pracownik ma również obowiązki, takie jak dostarczenie oryginału zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Jeśli pracodawca zwolni Cię na L4 i uważasz, że było to niezgodne z prawem, skonsultuj się z prawnikiem i rozważ podjęcie odpowiednich działań prawnych.

Źródła:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here