Kiedy należy się odprawa?
Kiedy należy się odprawa?

Kiedy należy się odprawa?

Odprawa to jedno z najważniejszych praw pracowniczych, które zapewnia pracownikom ochronę i pewność finansową w przypadku zwolnienia z pracy. W Polsce, prawo do odprawy reguluje Kodeks pracy, który określa warunki i zasady jej przyznawania. W tym artykule dowiesz się, kiedy należy się odprawa i jakie są jej podstawowe zasady.

Czym jest odprawa?

Odprawa to jednorazowe świadczenie pieniężne, które pracodawca wypłaca pracownikowi w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika. Jest to rodzaj rekompensaty za utratę zatrudnienia i ma na celu zapewnienie pracownikowi stabilności finansowej w okresie po zwolnieniu.

Kiedy należy się odprawa?

Pracownikowi przysługuje odprawa w przypadku:

 • Rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy
 • Rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, pracownik ma prawo do odprawy niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy lub z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownik ma prawo do odprawy tylko w określonych sytuacjach, takich jak:

 • Redukcja zatrudnienia
 • Upadłość pracodawcy
 • Przeniesienie zakładu pracy
 • Przeniesienie pracownika na niższe stanowisko

Jak oblicza się wysokość odprawy?

Wysokość odprawy zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Czas trwania zatrudnienia
 • Wysokość wynagrodzenia
 • Przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości:

 • 1/2 wynagrodzenia za każdy rok pracy, jeśli zatrudnienie trwało krócej niż 10 lat
 • 1 wynagrodzenia za każdy rok pracy, jeśli zatrudnienie trwało 10 lat lub dłużej

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy, pracownik ma prawo do odprawy w wysokości dwukrotności wynagrodzenia.

Jak ubiegać się o odprawę?

Aby ubiegać się o odprawę, pracownik powinien złożyć wniosek do pracodawcy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę. Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko pracownika
 • Dane kontaktowe pracownika
 • Dokładne informacje dotyczące zatrudnienia
 • Przyczynę rozwiązania umowy o pracę
 • Wysokość oczekiwanej odprawy

Pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć wniosek pracownika w terminie 14 dni od jego złożenia. Jeśli pracodawca nie rozpatrzy wniosku w terminie, pracownik ma prawo złożyć skargę do sądu pracy.

Podsumowanie

Odprawa to ważne prawo pracownicze, które zapewnia pracownikom ochronę finansową w przypadku zwolnienia z pracy. Pracownikowi przysługuje odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, z winy pracodawcy lub z przyczyn niedotyczących pracownika. Wysokość odprawy zależy od czasu trwania zatrudnienia i przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Aby ubiegać się o odprawę, pracownik powinien złożyć wniosek do pracodawcy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące odprawy, skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Pamiętaj, że informacje zawarte w tym artykule mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej.

Wezwanie do działania: Sprawdź, kiedy należy Ci się odprawa! Odwiedź stronę https://www.zaciszek.pl/ i dowiedz się więcej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here