Miesięczne Archiwum: Luty 2019

ZOBACZ TEŻ

Nagana w pracy

Nagana w pracy

Pracownik, który w sposób nienależyty wypełnia swoje obowiązki zawodowe, może zostać ukarany. Co do zasady katalog kar jest zamknięty, a określa go Kodeks pracy....
Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę

Co to jest e praca?

Co to jest e praca?